Đăng ký tức thì

Tích hợp với các API đơn giản hoặc sử dụng cổng thanh toán mà không cần tích hợp kỹ thuật.

Sử dụng được cho tất cả mô hình kinh doanh

Thương mại điện tử, phí thành viên, các phần mềm quản lý, giao dịch P2P,... tất cả nằm trong một nền tảng duy nhất.

Phù hợp cho mọi doanh nghiệp

PayME được tin tưởng bởi các công ty khởi nghiệp tham vọng và các doanh nghiệp ở mọi quy mô.